Kari-Out 公 司
搜 索
漂白处理过的Kraft袋子
Glassine
箔纸
不漏油/仿脂
医疗保健
主 頁

Kari-Out 公 司 地 址
399 Knollwood Road
Suite 309
White Plains, New York 10603
電 話: (800) 433-8799
電 話: (914) 580-3200
傳 真: (914) 580-3248

特殊用途的袋子 >> 箔纸

項 目 #
名 稱
包 數
6600225 1LB - 方形尖塔图案 - 红色   
6500120 品脱火焰图案- 红色与黑色   
6500160 品脱中国图案- 红色   
6500240 夸脱无图案   
6500320 夸脱中国图案- 红色   
6500400 夸脱火焰图案- 红色与黑色   
6500220 1/2 Gallon无图案   
6500264 1/2 Gallon 火焰图案- 红色与黑色